VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA RESTAURÁTORSKÁ V PÍSKU poskytuje vzdělání budoucím odborníkům v restaurátor­ském oboru Restaurování nábytku a nepolychromované dřevořezby (8242N/04) a oboru Restaurování kovů (8242N/01).

Vyšší odborné studium je tříleté, denní, presenční formou. Maximální kapacitu studijní skupiny představuje 15 studentů v oboru, díky čemuž může být výuka zejména v praxi vysoce individualizována.

Studium je zakončeno absolutoriem a obhajobou absolventské restaurátorské práce. Po úspěšném složení zkoušky absolvent získává titul DiS.

Někteří absolventi pokračují ve studiu daného či příbuzného oboru na vysokých školách (AVU Praha, UK Praha, JU ČB), jiní se uplatňují jako konzervátoři a restaurátoři v muzeích, či jako výtvarně vzdělaní odborníci. Více >

Restaurování nábytku a dřevořezby. Více >

Restaurování kovů. Více>


Galerie

Aktuality

V pátek 27. srpna 2021 se budou konat přijímací zkoušky na obory Restaurování nábytku a nepolychromované dřevořezby (8242N/04) a Restaurování kovů ... Více >

27. července 2021

V sobotu 10. října 2020 budou od 9:00 do 17:00 hodin restaurátorské ateliéry naší školy otevřeny pro veřejnost v rámci akce DOA 2020. ... Více >

20. září 2020