VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA RESTAURÁTORSKÁ V PÍSKU poskytuje vzdělání budoucím odborníkům v restaurátor­ském oboru Restaurování nábytku a nepolychromované dřevořezby (8242N/04) a oboru Restaurování kovů (8242N/01).

Vyšší odborné studium je tříleté, denní, presenční formou. Maximální kapacitu studijní skupiny představuje 15 studentů v oboru, díky čemuž může být výuka zejména v praxi vysoce individualizována.

Studium je zakončeno absolutoriem a obhajobou absolvenské restaurátorské práce. Po úspěšném složení zkoušky absolvent získává titul DiS.

Někteří absolventi pokračují ve studiu daného či příbuzného oboru na vysokých školách (AVU Praha, UK Praha, JU ČB), jiní se uplatňují jako konzervátoři a restaurátoři v muzeích, či jako výtvarně vzdělaní odborníci. Více >

Restaurování nábytku a dřevořezby. Více >

Restaurování kovů. Více>


Galerie

Aktuality

V rámci výuky restaurování kovů naši studenti provedli konzervování dveřního zámku z konce 17. století, pocházejícího ze zámku v Chřešťovicích. ... Více >

27. března 2018

Studenti naší školy na veletrhu Památky-Muzea-Řemesla 2018, konajícího se ve dnech 8. a 9. března 2018 na Výstavišti Praha-Holešovice, nabídnou ... Více >

21. února 2018