Parametry studijních oborů

Restaurování nábytku a nepolychromované dřevořezby

Výše školného / rok : 5 000,- Kč

Restaurování kovů

Výše školného / rok : 5 000,- Kč