Projekty

Restaurování pro EU III

Projekt s reg. č. CZ.02.02.XX/00/22_003/0001697 v rámci výzvy č. 02_22_003 s názvem Šablony pro SŠ a VOŠ I z Operačního programu Jan Amos Komenský je zaměřen na zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání (SC 2.2) a zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin (SC 2.3). Realizace projektu byla zahájena dne 1. 9. 2022 a bude ukončena dne 30. 9. 2024.

Náplní projektu budou tyto aktivity:

 • Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele
 • Inovativní vzdělávání studentů ve VOŠ

  Projekt Restaurování pro EU je spolufinancován Evropskou unií.

  Restaurování pro EU II

  Projekt zjednodušeného vykazování Šablony II s reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016820 je zaměřen na zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích (SC 2) a na zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce (SC 5). Realizace projektu byla zahájena dne 1. 2. 2020 a bude ukončena dne 14. 4. 2022.

  Náplní projektu budou tyto aktivity:

 • Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele – personální podpora VOŠ
 • Školní kariérový poradce – personální podpora VOŠ
 • Tandemová výuka na VOŠ
 • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv
 • CLIL ve výuce na VOŠ (Content and Language Integrated Learning – integrace obsahového a jazykového vzdělávání. Záměrem je vyučovat vybraný předmět nebo jeho část prostřednictvím cizího jazyka)
 • Projektový den ve škole

  Projekt Restaurování pro EU je spolufinancován Evropskou unií.

  Restaurování pro EU

  Projekt Restaurování pro EU reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0008336 zjednodušeného vykazování pro VOŠR Písek je zaměřen na zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích (SC 2) a na zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce (SC 5). Realizace projektu byla zahájena dne 1. 2. 2018 a bude ukončena dne 31. 1. 2020.

  Náplní projektu budou tyto aktivity:

 • Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele – personální podpora VOŠ
 • Školní kariérový poradce – personální podpora VOŠ
 • Tandemová výuka na VOŠ
 • Zapojení odborníka z praxe do výuky na VOŠ
 • CLIL ve výuce na VOŠ (Content and Language Integrated Learning – integrace obsahového a jazykového vzdělávání. Záměrem je vyučovat vybraný předmět nebo jeho část prostřednictvím cizího jazyka).
 • Projekt Restaurování pro EU je spolufinancován Evropskou unií.

  

  I. termín přijímacích zkoušek pro rok 2024/25 se vypisuje na pátek 14. června 2024.

  I. termín přijímacího řízení proběhne korespondenční formou. Další informace na stránce Přijímací zkoušky.