Vyučující na škole

David Blahout

MgA. David Blahout, Ph.D.
akad.soch.rest., držitel licence MKČR.

Absolvent AVU Praha, obor Restaurování výtvarných děl sochařských.

Ředitel školy, vyučuje předmět Restaurátorská praxe /RD/.

Sylva Kofroňová

Mgr. Sylva Kofroňová, historička umění.

Absolvent MU FF Brno, obor Dějiny umění a Francouzský jazyk.

Vyučuje předmět Dějiny umění /RD, RK/.

Pavel Charypar

MgA. Pavel Charypar, akademický sochař-restaurátor, držitel licence MKČR.

Absolvent AVU Praha, obor Restaurování výtvarných děl sochařských.

Vyučuje předmět Restaurátorská praxe /RD/.

Tereza Havelková

Mgr. Tereza Havelková, DiS.

Absolventka VOŠR v Písku, obor Restaurování nábytku a dřevořezby, FF UK, obor Dějiny umění a FF MU, Obor Muzeologie.

Vyučuje předměty Technologie /RD/, Modelování pro restaurátorskou praxi /RD, RK/.

Agáta Štěchová

Mgr. Agáta Rulíšek Štěchová, DiS.

Absolventka VOŠR v Písku, obor Restaurování nábytku a dřevořezby a FF JUČB, obor Estetika.

Vyučuje předměty Seminář k absolventské práci /RD, RK/, Technologie /RD/, Restaurátorská dokumentace /RD, RK/.

František Sokolík

František Sokolík, DiS., restaurátor.

Absolvent VOŠ/UP v Písku, obor Konzervátorství a restaurátorství kovů.

Vyučuje předmět Technologie /RK/.

Richard Staněk

Richard Staněk, DiS., restaurátor.

Absolvent VOŠR v Písku, obor Konzervátorství a restaurátorství dřeva.

Vyučuje předmět Restaurátorská praxe /RD/.

Em. Blahoutová

Mgr. Emilie Blahoutová, historička umění.

Absolventka Jihočeské univerzity České Budějovice, obor Kulturní historie.

Vyučuje předmět Dějiny užitého umění /RD, RK/, Historické sbírky /RD, RK/, Ikonografie /RD, RK/.

Luděk Fiala

Luděk Fiala, konzervátor, Muzeum Jindřichohradecka, držitel licence MKČR.

Absolvent SUPŠ v Praze, pomaturitní studium konzervace NM Praha.

Vyučuje předmět Technologie /RK/.

Luboš Koudelka

Ing. Bc. Luboš Koudelka, DiS., technolog.

Absolvent Technické univerzity Zvolen, obor Dřevařské inženýrství.

Vyučuje předmět Technologie dřeva (Konzervace dřeva a doplňujících materiálů) /RD/.

Veronika Rážová

Mgr. Veronika Rážová, pedagog.

Absolvent VOŠR v Písku, obor Konzervátorství a restaurátorství dřeva, Jihočeská univerzita, obor Učitelství výtvarné výchovy pro ZUŠ.

Vyučuje předmět Kresba a malba /RD, RK/.

Jiří Prášek

PhDr. Jiří Prášek, historik, ředitel Prácheňského muzea, Písek.

Absolvent MU Brno, obor - Historie.

Vyučuje předmět Muzeologie /RD, RK/.

Vlastimil Teska

Vlastimil Teska, bytový architekt.

Absolvent SUPŠ, Praha, obor Nábytková a interiérová tvorba.

Vyučuje předmět Technologie (Nauka o materiálech, Konstrukce historického nábytku) /RD/.

Kamila Moravcová

Mgr. Bc. Kamila Moravcová, pedagog.

Absolvent VŠCHT Praha, obor Konzervátorství a restaurátorství.

Vyučuje předmět Chemie pro restaurátory /RD, RK/.

Eva Chovancová

Mgr. Eva Chovancová, pedagog AJ, NJ, ŠJ.

Absolvent FFUK Praha.

Vyučuje předmět Anglický jazyk /RD, RK/.

Alena Kopecká

Mgr. Alena Kopecká, pedagog AJ.

Absolvent FF UK Praha.

Vyučuje předmět Anglický jazyk /RD, RK/.

Zuzana Dovínová

Mgr. Zuzana Dovínová, pedagog NJ.

Absolvent Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta, České Budějovice, NJ.

Vyučuje předmět Německý jazyk /RD, RK/.

Jan Vítek

JUDr. Jan Vítek, advokát.

Absolvent PF UK Praha.

Vyučuje předmět Legislativa ČR /RD, RK/.

Jan Vávra

Jan Vávra, fotograf.

Absolvent Institut výtvarné fotografie, Opava.

Vyučuje předmět Fotografická dokumentace /RD, RK/.

Použité zkratky: RD - Restaurování nábytku a nepolychromované dřevořezby,
RK - Restaurování kovůI. termín přijímacích zkoušek pro rok 2024/25 se vypisuje na pátek 14. června 2024.

I. termín přijímacího řízení proběhne korespondenční formou. Další informace na stránce Přijímací zkoušky.