Aktuality

Přijímací řízení pro rok 2024/2025

V pátek 30. srpna 2024 proběhne II. termín přijímací zkoušky na obory Restaurování nábytku a nepolychromované dřevořezby (8242N/04) a Restaurování kovů (8242N/01). Více k organizaci přijímacího řízení najdete v sekci "uchazeči". Těšíme se na vás!

17. června 2024

Den otevřených ateliérů VOŠR

V sobotu 25. května 2024 od 10 do 17 hodin budou restaurátorské ateliéry naší školy otevřeny pro zájemce o studium (adresa: U Školy 100, Písek - Smrkovice). Těšíme se na vás!

4. května 2024

Obnova kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou

V pondělí 13. května 2024 pořádá Ústav struktury a mechaniky hornin Akademie věd České republiky v Praze, v konferenčním sále ÚSMH AV ČR, odborný workshop "Obnova kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou". MgA. David Blahout, Ph.D. pronese přednášku "Problematika restaurování hlavního oltáře sv. Jana Nepomuckého v kostele sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďářu nad Sázavou".

2. května 2024

Studijní exkurze Praha

Studenti naší školy v rámci studijní přípravy navštívili 12. března 2024 výstavu “Kabinety. Mistrovská díla uměleckého řemesla 16. a 17. století z českých sbírek” v Uměleckoprůmyslovém museu. Součástí studijní cesty byla dále návštěva výstavy „Santini a svět jeho architektury (1723–2023)“ v Národním technickém muzeu a též výstava “Petr Brandl: Příběh bohéma” v Národní galerii.

12. března 2024

Vzdělání a řemeslo

Naše škola na výstavě Vzdělání a řemeslo, od 2. do 4. listopadu 2023 v Pavilonu T1/stánek č.9 na Výstavišti v Českých Budějovicích, nabídne návštěvníkům možnost nahlédnout do procesu záchrany památek. Budeme zde prezentovat vybrané příklady restaurování mobiliáře vytvořeného ze dřeva a kovu. Těšíme se na vás!

12. října 2023

DOA 2023

V sobotu 14. října 2023 budou od 9:00 do 17:00 hodin restaurátorské ateliéry naší školy otevřeny pro veřejnost v rámci akce DOA 2023.

7. října 2023

Restaurování textilu na památkách z kombinovaných materiálů

Mgr. Marie Foltýnová, Ph.D., vedoucí Oddělení správy veřejné plastiky Galerie hlavního města Prahy, pronese ve středu 11. října 2023 v 17:00 hodin v ateliérech Vyšší odborné školy restaurátorské v Písku přednášku na téma "Restaurování textilu na památkách z kombinovaných materiálů”.

27. září 2023

Přijímací řízení pro rok 2023/2024

Ve středu 30. srpna 2023 proběhne 2. termín přijímací zkoušky na obory Restaurování nábytku a nepolychromované dřevořezby (8242N/04) a Restaurování kovů (8242N/01). Více k organizaci přijímacího řízení najdete v sekci "uchazeči". Těšíme se na vás!

3. června 2023

Dny otevřených ateliérů VOŠR

V sobotu 22. července 2023 od 10 do 17 hodin budou restaurátorské ateliéry naší školy otevřeny pro zájemce o studium (adresa: U Školy 100, Písek - Smrkovice). Těšíme se na vás!

27. května 2023

Restaurování pro EU III

Naše škola realizuje projekt Restaurování pro EU III, jenž nám umožňuje zvyšovat kvalitu vzdělávacího procesu.

12. dubna 2023

Dřevo v archeologii: mikroskopická určování fragmentů dřev v soudobé archeobotanice

Doc. PhDr. Jaromír Beneš, Ph.D., vedoucí Laboratoře archeobotaniky a paleoekologie Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích, pronese v pondělí 24. dubna 2022 v 17:00 hodin v ateliérech Vyšší odborné školy restaurátorské v Písku přednášku na téma "Dřevo v archeologii: mikroskopická určování fragmentů dřev v soudobé archeobotanice". Smysl archeologické mikroskopie dřeva, která je jednou z metod archeobotaniky, spočívá nejen v botanickém určení dřeva ze kterého byly artefakty vyrobeny, ale také v určení významu jednotlivých druhů stromů v technologiích i v rituálech. Přednáška je založena na autorových výzkumech v České republice, Severní Makedonii, Egyptě a Senegalu. Budou prezentovány anatomické struktury běžných dřev z našeho prostředí, ale i některá exotická určení. Zvláštní pozornost bude věnována metodám 3D zobrazení a technikám odběrů vzorků z archeologických dřev a restaurovaných objektů.

20. března 2023

Dny otevřených ateliérů VOŠR

V sobotu 25. března 2023 od 10 do 17 hodin budou restaurátorské ateliéry naší školy otevřeny pro zájemce o studium (adresa: U Školy 100, Písek - Smrkovice). Těšíme se na vás!

7. března 2023

Problematika restaurování souboru mobiliáře kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáře nad Sázavou

Úvod do procesu restaurování výzdoby interiéru vrcholného díla předního barokního architekta Jana Blažeje Santiniho. Prezentace dokumentace stavu poškození, nečekaných objevů a následné záchrany mobiliáře této památky UNESCO, ve spolupráci s pedagogy a studenty Vyšší odborné školy restaurátorské v Písku. Přednášející : MgA. David Blahout, Ph.D.

2. března 2023

Přijímací řízení pro rok 2023/2024

V pondělí 5. června 2023 proběhne 1. termín přijímací zkoušky na obory Restaurování nábytku a nepolychromované dřevořezby (8242N/04) a Restaurování kovů (8242N/01). Více k organizaci přijímacího řízení najdete v sekci "uchazeči". Těšíme se na vás!

27. února 2023

Studijní exkurze Praha

Studenti naší školy v rámci studijní přípravy navštíví dne 17. října 2022 expozici Národní galerie v Praze - Valdštejnské jízdárny, kde se seznámí s rodinnou sbírkou děl Alfonse Muchy v architektonické úpravě expozice od Evy Jiřičné. Studenti dále navštíví komentovanou prohlídku budovy Národního divadla, včetně jedinečné prohlídky technického zázemí ND.

17. října 2022

Vzdělání a řemeslo

Naše škola na výstavě Vzdělání a řemeslo, od 3. do 5. listopadu 2022 v Pavilonu T1/stánek č.14 na Výstavišti v Českých Budějovicích, nabídne návštěvníkům možnost nahlédnout do procesu záchrany památek. Budeme zde prezentovat vybrané příklady restaurování mobiliáře vytvořeného ze dřeva a kovu. Těšíme se na vás!

12. října 2022

DOA 2022

V sobotu 8. října 2022 budou od 9:00 do 17:00 hodin restaurátorské ateliéry naší školy otevřeny pro veřejnost v rámci akce DOA 2022.

30. září 2022

Přijímací řízení pro rok 2022/2023

V pátek 14. října 2022 se budou konat přijímací zkoušky na obory Restaurování nábytku a nepolychromované dřevořezby (8242N/04) a Restaurování kovů (8242N/01). Více k organizaci přijímacího řízení najdete v sekci "uchazeči". Těšíme se na vás!

29. září 2022

Dny otevřených ateliérů VOŠR

V pondělí 27. června, ve středu 27. července a v sobotu 27. srpna 2022 od 10 do 17 hodin budou restaurátorské ateliéry naší školy otevřeny pro zájemce o studium (adresa: U Školy 100, Písek - Smrkovice). Těšíme se na vás!

12. června 2022

Mikroskopická analýza polychromních povrchových úprav dřeva a kovu

Ing. Jiřina Přikrylová, vedoucí Laboratoře restaurátorské sochařské školy Akademie výtvarných umění v Praze, pronese 4. května 2022 v 9:00 hodin v restaurátorských ateliérech Vyšší odborné školy restaurátorské v Písku přednášku na téma "Mikroskopická analýza polychromních povrchových úprav dřeva a kovu".

13. dubna 2022

Přijímací řízení pro rok 2022/2023

V pátek 3. června 2022 proběhne 1. termín přijímací zkoušky na obory Restaurování nábytku a nepolychromované dřevořezby (8242N/04) a Restaurování kovů (8242N/01). Více k organizaci přijímacího řízení najdete v sekci "uchazeči". Těšíme se na vás!

31. března 2022

DOA 2021

V sobotu 9. října 2021 byly ateliéry naší školy již tradičně otevřeny návštěvníkům v rámci Dnů otevřených ateliérů 2021. Děkujeme za návštěvu!

9. října 2021

Studijní exkurze - NM Praha

Dne 29. 09. 2021 navštívili studenti VOŠR v rámci výuky dějin umění výstavu Sluneční králové v historické budově Národního muzea v Praze. V průběhu lektorského programu byli studenti seznámeni s největšími archeologickými objevy českých egyptologů v lokalitě Abusír. Dále studenti navštívili sbírky starého evropského umění NG ve Schwarzenberském paláci. Zdroj: NM Praha

29. září 2021

Přijímací zkoušky pro školní rok 2021/2022

V pátek 27. srpna 2021 se budou konat přijímací zkoušky na obory Restaurování nábytku a nepolychromované dřevořezby (8242N/04) a Restaurování kovů (8242N/01). Těšíme se na vás!

27. července 2021

Dny otevřených ateliérů 2020

V sobotu 10. října 2020 budou od 9:00 do 17:00 hodin restaurátorské ateliéry naší školy otevřeny pro veřejnost v rámci akce DOA 2020.

20. září 2020

Přijímací zkoušky pro školní rok 2020/2021

V pátek 30. září 2020 se budou konat přijímací zkoušky na obory Restaurování nábytku a nepolychromované dřevořezby (8242N/04) a Restaurování kovů (8242N/01). Těšíme se na vás!

7. června 2020

Památky-Muzea-Řemesla 2020

Studenti naší školy na veletrhu Památky-Muzea-Řemesla 2020, konajícího se ve dnech 13. a 16. února 2020 od 9:30 do 18:00 hodin v PVA EXPO PRAHA v Letňanech, budou prezentovat vybrané příklady restaurování mobiliáře vytvořeného ze dřeva a kovu.

20. ledna 2020

Řemesla živě 2020

Naše škola na workshopu Řemesla živě 2020 - od 12. do 13. února od 9:00 do 17:00 hodin v Novoměstské radnici v Praze - nabídne návštěvníkům možnost nahlédnout do tradičního procesu záchrany umělecko-řemeslných památek.

2. ledna 2020

Studijní návštěva expozic Ústavu dějin umění Akademie věd ČR, Karolina a Goethe-Institutu v Praze

Studenti naší školy v rámci studijní přípravy navštívili 12. listopadu 2019 Ústav dějin umění Akademie věd ČR, s komentovanou prohlídkou fotoateliéru, fototéky, badatelny, knihovny i restaurátorského ateliéru. Součástí studijní cesty byla dále návštěva expozice "Václav IV. - král na rozhraní věků" v prostorách Karolina a výstava v Goethe-Institutu ke 100-tému výročí založení umělecké školy Bauhaus v německém Výmaru.

12. listopad 2019

Vzdělání a řemeslo

Naše škola na výstavě Vzdělání a řemeslo, od 7. do 9. listopadu 2019 v pavilonu T1 na Výstavišti v Českých Budějovicích, nabídne návštěvníkům možnost nahlédnout do procesu záchrany památek. Budeme zde prezentovat vybrané příklady restaurování mobiliáře vytvořeného ze dřeva a kovu.

1. listopadu 2019

Když se dřevo odívá – intarzie a štafířství

Ve dnech 30. října až 1. listopadu 2019 pořádá ÚOP Národní památkový ústav v Českých Budějovicích ve spolupráci se správou SZ Český Krumlov odborný workshop nazvaný "Když se dřevo odívá – intarzie a štafířství".

21. října 2019

Dny otevřených ateliérů 2019

V sobotu 12. října 2019 budou od 9:00 do 17:00 hodin restaurátorské ateliéry naší školy otevřeny pro veřejnost v rámci akce DOA 2019.

7. října 2019

Društvo restavratorjev Slovenije

Naši školu dnes navštívili členové výkoného výboru DRS (Društvo restavratorjev Slovenije) a dozorčí rady ICOM Slovenia (International Council of Museums) a konzervátorsko-restaurátorské sekce SMS (Skupnost muzejev Slovenije). S kolegy konzervátory a restaurátory ze slovinských muzeí jsme položili základ spolupráci na realizaci budoucích praxí našich studentů ve slovinských muzeích.

29. září 2019

Přijímací zkoušky pro školní rok 2019/2020

V pátek 27. září 2019 od 10 hodin se budou konat přijímací zkoušky na obory Restaurování nábytku a nepolychromované dřevořezby (8242N/04) a Restaurování kovů (8242N/01). Těšíme se na vás!

27. července 2019

Dny otevřených ateliérů VOŠR

V sobotu 27. července 2019 od 10 do 17 hodin budou restaurátorské ateliéry naší školy otevřeny pro zájemce o studium (adresa: U Školy 100, Písek - Smrkovice). Těšíme se na vás!

20. června 2019

Malované hodiny z Městského muzea v Bechyni

V ateliérech naší školy bylo dokončeno restaurování malovaných hodin z Městského muzea v Bechyni. Ciferník s římskými číslicemi je zdoben stylizovanými florálními motivy.

27. dubna 2019

Litografický lis na výstavě "Fenomén Felkl" ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy

Tento nádherně zdobený stroj vytvořený Erasmem Sutterem v Berlíně v poslední čtvrtině 19. století, restaurovaný v našich školních ateliérech, se stal součástí výstavy "Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů" ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy. Více na: https://www.ceskatelevize.cz/porady/1096902795-studio-6/219411010100308/video/680102?fbclid=IwAR2MjCAvqOmVhZmwqrSjZQL0SC24-HDg9HRVG-kK-v4ikwQtS7bs2OFV0Gw

7. března 2019

Řemesla živě 2019

Naše škola na workshopu Řemesla živě 2019 - od 27. 2. do 28. 2. v Novoměstské radnici v Praze - nabídne návštěvníkům možnost nahlédnout do tradičního procesu záchrany umělecko-řemeslných památek.

12. února 2019

Dny otevřených ateliérů VOŠR

V sobotu 26. ledna 2019 od 10 do 17 hodin budou restaurátorské ateliéry naší školy otevřeny pro zájemce o studium (adresa: U Školy 100, Písek - Smrkovice).

10. ledna 2019

Malované truhly z Městského muzea ve Volyni

Ukázka vybraných malovaných truhel restaurovaných studenty Vyšší odborné školy restaurátorské v Písku z expozice Městského muzea ve Volyni v rozhovoru s ředitelem muzea Karlem Skalickým (www.radio.cz/de/rubrik/tourist/bauernmoebel-und-fabelwesen-wie-bei-tolkien).

5. prosince 2018

Dny otevřených ateliérů VOŠR

V sobotu 24. listopadu a 15. prosince 2018 od 10 do 17 hodin budou restaurátorské ateliéry naší školy otevřeny pro zájemce o studium (adresa: U školy 100).

12. listopadu 2018

Vzdělání a řemeslo

Naše škola na výstavě Vzdělání a řemeslo - od 7. 11. do 9. 11. v pavilonu T1 na Výstavišti v Českých Budějovicích - nabídne návštěvníkům možnost nahlédnout do procesu záchrany památek. Budeme zde prezentovat vybrané příklady restaurování mobiliáře vytvořeného ze dřeva a kovu.

31. října 2018

Studijní návštěva expozic MMP a UPM v Praze

Studenti naší školy v rámci studijní přípravy navštíví 19. října 2018 v Domě U Zlatého Prstenu výstavu "Konzervovaná minulost", kde se seznámí s procesem záchrany památek v konzervátorských dílnách Muzea hlavního města Prahy. Dále také prostudují výstavu "Krásná jizba 1927 - 48" v Uměleckoprůmyslovém muzeu, a též zavítají do stálé expozice Českého kubismu v Domě U Černé Matky Boží.

12. října 2018

Dny otevřených ateliérů 2018

Ve dnech 13. a 14. října 2018 budou restaurátorské ateliéry naší školy otevřeny pro veřejnost v rámci akce DOA 2018.

1. října 2018

Přijímací zkoušky pro školní rok 2018/2019

III. kolo přijímacích zkoušek se koná ve čtvrtek 27. září 2018 od 10 hodin. Těšíme se na vás!

27. července 2018

Toaletní stolek Emy Destinnové z Muzea Jindřichohradecka

V ateliérech naší školy bylo dokončeno restaurování toaletního stolku Emy Destinnové z Muzea Jindřichohradecka. Konvexně a konkávně tvarovaný objekt je dýhován kořenicí a horizontálně členěn drobnými ebenovými prstenci. Kruhová stolní deska je ve svém středu zdobena intarzovaným hexagramem.

27. června 2018

Polychromovaný litinový erb Wratislava z Mitrowicz ze zámku Koloděje nad Lužnicí

Pedagogové a studenti z restaurátorských ateliérů naší školy provedli rekonstrukci polychromie litinového erbu Wratislava z Mitrowicz ze zámku Koloděje nad Lužnicí.

27. května 2018

Dveřní zámek ze zámku v Chřešťovicích

V rámci výuky restaurování kovů naši studenti provedli konzervování dveřního zámku z konce 17. století, pocházejícího ze zámku v Chřešťovicích. Současně s konzervátorským zásahem na této památce byla též vytvořena její studijní kopie. Dole je zobrazen konzervovaný originál, nahoře pak plně funkční kopie.

27. března 2018

Památky-Muzea-Řemesla 2018

Studenti naší školy na veletrhu Památky-Muzea-Řemesla 2018, konajícího se ve dnech 8. a 9. března 2018 na Výstavišti Praha-Holešovice, nabídnou návštěvníkům možnost nahlédnout do procesu záchrany umělecko-řemeslných památek.

21. února 2018

Polychromovaný litinový erb Karla I. Filipa ze Schwarzenbergu ze zámku Orlík

Studenti a pedagogové z restaurátorských ateliérů naší školy v současnosti dokončili rekonstrukci polychromie litinového erbu Karla I. Filipa ze Schwarzenbergu ze zámku Orlík.

27. ledna 2018

Studijní návštěva vybraných expozic NG a UPM v Praze

Studenti naší školy v rámci studijní přípravy navštívili expozici Národní galerie v Praze - Valdštejnské jízdárny, kde se seznámili s kolekcí umění a kuriozit vystavených v rámci výstavy "Arcivévoda Ferdinand II. Habsburský, Renesanční vladař a mecenáš mezi Prahou a Innsbruckem”. Studenti dále prostudovali zcela novou expozici rekonstruovaného Uměleckoprůmyslového muzea, a též zavítali do stálé expozice Českého kubismu v Domě U Černé Matky Boží.

7. prosince 2017

Vzdělání a řemeslo

Naše škola na výstavě Vzdělání a řemeslo - od 22. 11. do 24. 11. v pavilonu T2 na Výstavišti v Českých Budějovicích - nabídne návštěvníkům možnost nahlédnout do procesu záchrany památek. Budeme zde prezentovat vybrané příklady restaurování mobiliáře vytvořeného ze dřeva a kovu.

20. listopadu 2017

Člověk a strom: arborikultura očima archeologa

Vedoucí Laboratoře archeobotaniky a paleoekologie Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Doc. PhDr. Jaromír Beneš, Ph.D., pronese 1. listopadu 2017 v 18:00 hodin v ateliérech Vyšší odborné školy restaurátorské v Písku přednášku na téma “Člověk a strom: arborikultura očima archeologa”. Prezentace podává přehled vazeb mezi člověkem a stromem jak z hlediska kulturní antropologie, tak podle významných archeologických nálezů u nás, v Evropě, ale také třeba v Africe.

24. října 2017

Kabinet s panely “Pietra paesina” ze zámku Bučovice

V restaurátorských ateliérech naší školy bylo dokončeno náročné restaurování kabinetu s panely “Pietra paesina” ze zámku Bučovice. Kamenné panely zdobící čela zásuvek zde evokují fantaskní krajiny, které jsou rámovány zlacenými vlnitými lištami.

27. září 2017

Dny otevřených ateliérů 2017

Ve dnech 14. a 15. října 2017 budou restaurátorské ateliéry naší školy otevřeny pro veřejnost v rámci akce DOA 2017.

20. září 2017

Rekonstrukce svatostánku z kostela sv. Jana Křtitele v obci Zátoň

Studenti a pedagogové z restaurátorských ateliérů naší školy v současnosti dokončili plnohodnotnou rekonstrukci absentujícího svatostánku pro boční oltář Navštívení Panny Marie z kostela sv. Jana Křtitele v obci Zátoň. Nalevo je zobrazen nový “pendant", napravo pak restaurovaný originál svatostánku z bočního oltáře sv. Simeona ze stejného kostela.

3. září 2017

Přijímací zkoušky pro školní rok 2017/2018

III. kolo přijímacích zkoušek se koná v pátek 22. září 2017. Těšíme se na vás!

27. srpna 2017

Malovaná truhla prácheňského typu z Městského muzea ve Volyni

Detail procesu ztenčování ztmavlých laků na boku malované truhly pocházející ze Čkyně (sbírka Městského muzea ve Volyni). Tuto památku restauruje diplomantka Jana Kalbáčová.

21. srpna 2017

Přijímací zkoušky pro školní rok 2017/2018

II. kolo přijímacích zkoušek se koná v pátek 28. srpna 2017. Těšíme se na vás!

27. června 2017

Malovaná truhla z Městského muzea ve Volyni

Etapa snímání prachových depositů a ztenčování ztmavlých laků v průběhu restaurátorského procesu na malované truhle z Městského muzea ve Volyni. Restaurování této památky naplňuje diplomantka Markéta Kozáková.

12. června 2017

Materiálové identifikace dřevěných předmětů z nekropole Abusír, Egypt

Doc. PhDr. Jaromír Beneš, Ph.D., vedoucí Laboratoře archeobotaniky a paleoekologie Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích, pronese 8. června 2017 v 16:00 hodin v ateliérech Vyšší odborné školy restaurátorské v Písku přednášku na téma "Materiálové identifikace dřevěných předmětů z nekropole Abusír, Egypt". Důležitou součástí této prezentace bude úvod do komplikované problematiky analytických metod používaných při výzkumu dřevěných památek.

2. června 2017

Restaurování intarzovaných dveří ze zámku Světlá nad Sázavou

Pedagogové z restaurátorských ateliérů naší školy v těchto dnech dokončili restaurování intarzovaných dveří ze zámku Světlá nad Sázavou. Na středech dveřních kazet jsou umístěny figury evangelistů sv. Lukáše a sv. Matouše, které jsou obklopeny bohatou florální arabeskou.

27. května 2017

Přijímací zkoušky pro školní rok 2017/2018

I. kolo přijímacích zkoušek se koná v pátek 23. června 2017. Těšíme se na vás!

7. května 2017

Restaurátorské školy AVU 2016

V pondělí 14. listopadu 2016 proběhne na Akademii výtvarných umění v Praze seminář “Restaurátorské školy AVU 2016”.

14. listopadu 2016

Znovuoživená krása. Restaurátorské práce na jihu Čech v letech 2005 – 2015.

Ve čtvrtek 6. října 2016 proběhne v ÚOP Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích seminář Znovuoživená krása. Restaurátorské práce na jihu Čech v letech 2005 – 2015.

6. října 2016

Dny otevřených ateliérů 2016

Ve dnech 17. a 18. září 2016 budou restaurátorské ateliéry naší školy otevřeny pro veřejnost.

17. a 18. září 2016

Přijímací zkoušky 2016 - II. druhé kolo

V pondělí 29. srpna 2016, se koná II. kolo přijímacích zkoušek. Srdečně zveme všechny uchazeče!

29. srpna 2016

Mariánská pouť v Kolodějích nad Lužnicí

V rámci Mariánské pouti na zámku v Kolodějích nad Lužnicící, naši studenti prezentovali tradiční štafířské - pozlacovačské techniky používané naší školou při restaurování mobiliáře v interiéru zámku.

28. května 2016

Exkurze expozice UPM muzea v Kamenici nad Lipou

Naši studenti v rámci studijní přípravy navštíví expozice pražského Umělecko-průmyslového muzea v Kamenici nad Lipou. Zde se seznámí s příklady historických kovaných železných děl z období od 12. až do 19. století a též navštíví studijní depozitář nábytku z 19. a 20. století.

26. dubna 2016

Pohled na historický vývoj velkých hodin a na jejich současné restaurování

V ateliérech Vyšší odborné školy restaurátorské v Písku přednese restaurátor ak. soch. Petr Skála presentaci "Staré věžní hodiny a z nich nejvzácnější orloj staroměstský - pohled na historický vývoj velkých hodin a na jejich současné restaurování".

21. prosince 2015

Restaurování historických dopravních prostředků

Připravujeme se na otevření nového studijního oboru Restaurování historických dopravních prostředků. V rámci oboru Restaurování kovů u nás na škole již vznikly i první realizace restaurovaných motocyklů. Jedním z nich je Jawa 175 Standard z roku 1937 (ponechán původní červený lak a pneu Baťa). Článek na webu motorkari.cz

17. listopadu 2015

I Mosaici di Lastrucci

Naše škola navázala spolupráci s italskou institucí I Mosaici di Lastrucci, věnující se výuce historických dekorativních technik prováděných na nábytku a dalším mobiliáři. V dílně "I Mosaici di Lastrucci" ve Florencii jsou realizovány především "commessi fiorentini", a to původní historickou technikou, v kvalitě, která snese srovnání s díly florentských mistrů předchozích staletí.

25. září 2015

Pomorski muzej v Piran

Naše škola navázala spolupráci s Pomorski muzej v Piran, Slovinsko. Studenti se zde budou podílet na konzervaci souboru benátského renesančního ořechového mobiláře.

15. července 2015

Mariánská pouť v Kolodějích nad Lužnicí

V rámci Mariánské pouti na zámku v Kolodějích nad Lužnicící, naši studenti prezentovali tradiční štafířské - pozlacovačské techniky používané naší školou při restaurování mobiliáře v interiéru zámku.

23. května 2015

Exkurze Vídeň

V rámci rozšiřování studijních příprav proběhne exkurze našich studentů v Kunsthistorische Museum, Uhrenmuseum a Museum für angewandte Kunst ve Vídni.

31. března 2015

Historie a my

Výstava prací studentů Vyšší odborné školy restaurátorské v Písku pořádaná ve spolupráci s Fakultou strojní ČVUT v Praze.

10. února - 27. února 2015

Dictum, Metten

Studentům VOŠR bude u firmy Dictum v Metten (DE) umožněno testování precizniho nářadí na opracování dřeva, kovu a dalších materiálů.

19. prosince 2014

Studijní návštěva Staatliche Kunstsammlungen Dresden

Studenti naší školy navštíví v rámci studijní přípravy Staatliche Kunstsammlungen Dresden. Budou se věnovat především studiu historických sbírek v Residenzschloss (Grünes Gewölbe, Rüstkammer), Zwinger (Gemäldegalerie Alte Meister, Mathematisch-Physikalischer Salon), Albertinum (Galerie Neue Meister, Skulpturensammlung).

11. prosince - 12. prosince 2014

Prohlídka Restaurátorských atelierů UPM Praha

Studenti VOŠR v Pisku, navštíví restaurátorské ateliéry UPM Praha.

11. listopadu 2014

Relikviář svatého Maura

Ak. soch. Andrej Šumbera PhD. u nás provede přednášku o historii a restaurování této významné památky, dokladu románského zlatnictví mimořádné výtvarné i řemeslné kvality v celoevropském středověkém kontextu. Neméně důležitou součástí prezentace bude úvod do komplikované problematiky aplikovaných restaurátorských procedur, technologií a materiálů.

3. dubna 2014

Studijní pobyty Florencie

Studijního pobytu ve Florencii se účastní studenti VOŠR v Pisku. Budou se věnovat především studiu historických sbírek v Museo dell Opificio delle Pietre Dure, Museo degli Argenti, Museo del Duomo, Galleria dell Accademia, Galleria degli Uffizi a Cappelle Medicee.

8. března - 15. března 2014

Görlitzer Fortbildungszentrum

Naše škola navázala spolupráci při realizaci odborné praxe s Görlitzer Fortbildungszentrum für Handwerk und Denkmalpflege.

10. ledna 2014

Restaurátorství dnes pro zítra

Výstava prací studentů Vyšší odborné školy restaurátorské v Písku pořádaná ve spolupráci s Fakultou strojní ČVUT v Praze.

22. října - 22. listopadu 2013

Reštaurovanie artefaktov zhotovených technikou Commesso in Pietre Dure

Reštaurovanie artefaktov zhotovených technikou "Commesso in pietre dure" - typológie poškodenie a Výtvarné diela zhotovené technikou "commesso in pietre dure" v Českej republike, 15. 10. 2013, Katedra restaurování - Vysoká škola výtvarných umění v Bratislavě. Přednášející MgA. David Blahout, ak. soch. rest.

15. října 2013

Památky 2013

Naše škola na veletrhu Památky 2013 oslaví dvacetileté výročí založení a bude se prezentovat soubornou výstavu prací svých absolventů. Nabídne též návštěvníkům veletrhu možnost nahlédnout do procesu historických technik, formou ukázek řezbářského opracování dřeva a gravírování kovu.

3. - 5. října 2013

Commesso in pietre dure, Lobkovický palác

Commesso in Pietre Dure: The Lobkowicz Collections and the Art of Semi-Precious Stones, The Lobkowicz Collections Membership Program, 10. září 2013, Lobkowiczský palác v Praze. Přednášející MgA. David Blahout ak. soch. rest., ředitel školy.

10. září 2013

Konference konzervátorů a restaurátorů 2013

Konference konzervátorů a restaurátorů, Hodonín, 10. - 12. září 2013

10. - 12. září 2013

Výstava prací absolventů 2013

Výstava prací absolventů Vyšší odborné školy restaurátorské, 10. - 27. července, Prácheňské muzeum v Písku.

5. července 2013

Restaurátorské sympozium 2013

Stav památek vytvořených technikou “commesso in pietre dure” na území ČR v kontextu s vybranými zahraničními sbírkami, Restaurátorské sympozium - Historie, technika a restaurování "commesso in pietre dure”, 12. - 13. března 2013, Strahovský klášter v Praze.

12. - 13. března 2013II. termín přijímacích zkoušek pro rok 2024/25 se vypisuje na pátek 30. srpna 2024.

II. termín přijímacího řízení proběhne korespondenční formou. Další informace na stránce Přijímací zkoušky.